Spánok = tichý generátor úspechu?

Dodržujete správnu výživu, žijete fyzicky aktívnym životným štýlom a napriek tomu nedosahujete výsledky? Pravdepodobne ste zabudli na tretí faktor.

Keď chcete založiť oheň, potrebujete materiál, ktorý bude horieť, iskru a materiál, ktorým oheň udržíte. Keby založíte oheň ale nemáte čím prikladať, zhasne. Keby chcete založiť oheň ale nemáte iskru, teplo Vám bude ďalej cudzie.

Prečo spomínam oheň? Pretože potrebujete splniť 3 základné faktory na to aby ste oheň získali a udržali.

Ľudia, ktorí čítajú môj blog sa snažia získať peknú figúru a dlhodobé zdravie. Získať a udržať.

Ako každý cieľ aj tento delíme na kategórie. A konkrétne to sú: správna výživa, fyzická aktivita, dostatočná regenerácia.

Dnes sa budeme rozprávať o poslednom a často zanedbávanom bode. Dostatočná regenerácia.

Počas dňa naše telo produkuje adrenalín a dopamín = nechce sa nám spať. Akonáhle príde nami naučené obdobie pre spánok, telo začne znižovať produkciu týchto hormónov a zároveň zvyšovať produkciu melatonínu, serotonínu a gaba.

Keď sa konečne odhodláme k tomu aby sme si šli ľahnúť a načerpať energiu do nového dňa, čaká nás až 5 fáz procesu:

 • 1.fáza je veľmi ľahko narušiteľná. Sprevádza ju spomalenie mozgovej činnosti, zatváranie očí.
 • V 2.fáze sa naša činnosť mozgu spomalí ešte viac a pomaly začínajú relaxovať svaly. Spomaľuje sa tep srdca a znižuje sa telesná teplota.
 • Tretia a štvrtá fáza sú spolu veľké kamarátky. Dochádza k úplnej paralýze kostrového svalstva a strate vedomia. V tejto etape sme len veľmi krátko, pretože prechádzame rovno do štvrtej fázy, ktorá je najhlbšia zo všetkých. V tomto momente zažívame najprospešnejší spánok a hladina rastového hormónu je na svojom absolútnom vrchole.
 • Piata fáza sa nazýva aj REM fázou (rapid eye movement) tzn. rýchly pohyb očí. Zvyšuje sa krvný tlak, začneme rýchlejšie dýchať a srdcový tep sa vracia späť do svojho bežného normálu.

Je spánok naozaj dôležitý?

Počas spánku sa naše telo doslova opravuje. Zotavuje sa z fyzických ale aj psychických zaťažení. Obnovujú sa neurotransmittery (dopamín, adrenalín, noradrenalín, acetylcholín), ktoré sme počas náročného dňa vyčerpali a potrebujeme ich kvôli sústredeniu, pozornosti, motivácie, energetickej hladiny a svalovej kontrakcie. Takže jednoznačná odpoveď, ktorú všetci dopredu poznáme:

Áno, spánok je VEĽMI dôležitý.

Vďaka ne-spánku…

Ak spíte nepravidelne (pracujete na smeny, v noci sa budíte, bývate dlho hore a skoro vstávate…), trpíte tzv. spánkovou depriváciou.

Čo to je? Jednoducho absolútna špička medzi spôsobmi ako zničiť svoje zdravie. Ovplyvňuje našu náladu, spôsobuje depresie, znižuje imunitu a zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Našim jasným cieľom je teda zvýšiť kvalitu spánku. Najdôležitejšiu úlohu v spánkovom období zohráva hormón melatonín.

Jeho produkciu zvýšime jednoducho tým, že budeme zaspávať v absolútnej tme. Žiadna lampa, žiadny televízor ani telefón. Len tma, posteľ a naše myšlienky.

Takýchto článkov ste už ale určite zopár čítali… no pre zväčšenie Vašej motivácie si tu môžeme zhrnúť škálu problémov, ktoré môžu skôr či neskôr navštíviť naše životy ak nebudeme mať dostatok spánku:

 • nadmerná únava celého organizmu
 • bolesti hlavy a očí
 • nepravidelná srdcová činnosť
 • väčšia únava svalstva
 • problémy kardiovaskulárneho systému
 • problémy s dýchaním
 • problémy s trávením
 • väčšia náchylnosť na emočnú nestabilitu
 • podráždenosť, nervozita
 • náchylnosť na rozvoj závislosti
 • náchylnosť na rôzne psychické poruchy, napríklad depresie a úzkosti
 • dochádza k poruchám nálady
 • zhoršujú sa aj rozumové schopnosti – či už kognitívne alebo psychomotorické
 • zhoršenie reakcií a predlženie času reakčnej doby
 • poruchy sústredenia sa

Poďme poskladať

Váš jedálniček

z obľúbených potravín!